Regulament concurs Un altfel de “acasa”

1. ORGANIZATORUL

Organizator al CONCURSULUI “ UN ALTFEL DE ACASA” (denumita in continuare „Concursul”) este AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Tincani Nr. 8, Bloc Z18, Scara A, Etaj 10, Ap 66, Sector 6, Cod Unic de Inregistrare 6844726, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/29340/1994, avand contul nr. RO48BACX0000004513783000 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Mihalache si reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza „Auto Total” sau “Organizatorul”.
Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul: https://www.autototal.ro/regulament-concurs-un-altfel-de-acasa/

2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1. CONCURSUL este organizat in perioada 20.05-03.06.2021 si se va desfasura pe teritoriul Romaniei.
2.2. Concursul va fi structurat in doua etape:
i. Perioada de inscriere, care va dura de la 20.05.2021 pana la 3.06.2021
ii. Perioada deliberarii si acordarii premiilor, care va dura de la 4.06.2021 pana la 7.06.2021

3. DESCRIEREA CONCURSULUI. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Practicile comerciale aplicate de Auto Total pun accent atât pe consolidarea relațiilor profesionale, în principal prin promovarea produselor comercializate de Auto Total, cât și pe dezvoltarea relațiilor interpersonale cu partenerii de afaceri.
3.2. Având în vedere că de 1 Iunie se sărbătorește Ziua Internaţională a Copilului, echipa Auto Total își dorește să construiască un crâmpei din copilăria autentică prin organizarea Concursului. În egală măsură, prin intermediul acestui Concurs, Auto Total își dorește să fie alături de clienții săi, reprezentantii si angajatii acestora, și, mai ales, de copii acestora, promovând ideea că interesul pentru copii trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia părinților și a oamenilor care îi înconjoară.
3.3. In acest scop, Auto Total a decis sa organizeze Concursul cu tema „UN ALTFEL DE ACASA”, la care pot participa toti copii cu varsta intre 6 si 14 ani ai reprezentantilor si angajatilor clientilor Organziatorului.
3.4. Copiii minori pot fi inscrisi in Concurs si pot participa numai prin reprezentantul legal, parinte sau tutore.
3.5. Client al Organizatorului inseamna orice persoana juridica rezidenta care a incheiat cu Organizatorul un contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, in temeiul caruia sa aiba calitatea de cumparator al produselor si/sau serviciilor comercializate de Organizator, si care au un cont de utilizator deschis in platforma Eoriginal. Prin persoana juridica rezidenta se intelege ca participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.
3.6. Ca o conditie esentiala pentru participarea la Concurs, reprezentantii legali ai participantilor minori trebuie sa isi dea acordul pentru ca Organizatorul sa poata utiliza si comunica public imaginea lucrarilor inscrise in Concurs.
3.7. Ca o conditie esentiala pentru desemnarea unui Participant drept castigator al unui premiu in cadrul Concursului, reprezentantii legali ai participantilor minori trebuie sa isi dea acordul pentru ca Organizatorul sa poata comunica public numele participantilor desemnati castigatori.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 CONCURSUL se desfasoara exclusiv online, pe site-ul https://www.autototal.ro/concurs-1-iunie/ in perioada 20.05-03.06.2021
4.2. Orice reprezentant sau angajat al unui client al Oragnizatorului poate inscrie in Concurs un desen / pictura realizat/a de copilul sau minorul aflat sub tutela sa, cu respectarea prevederilor Regulamentului.
4.3. In scopul inscrierii unui desen, reprezentantul legal va completa informatiile cerute prin formularul de inscriere aflat la linkul: https://www.autototal.ro/concurs-1-iunie/ si va incarca o poza a desenului realizat de copilul minor.
4.4. Desenul realizat de minor trebuie sa respecte tema Concursului UN ALTFEL DE ACASA. Un participant poate inscrie numai o singura lucrare in Concurs si poate castiga un singur premiu.
4.5. Poza desenului trebuie sa fie intr-unul din urmatoarele formate: jpeg, jpg, png, img, tif. Dimensiune maxima 5MB/fisier
4.6. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul CONCURSULUI vor fi considerati inscrisi in Concurs si eligibili pentru castigarea premiilor, cu conditia indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare descrise in cadrul prezentului Regulament.
4.7. Toate lucrarile inscrise in concurs in perioada de inscriere mentionata la cap. 2 de mai sus vor fi analizate de un juriu de specialitate, compus din: Ana Ionescu- studenta la sectiunea de Arte Plastice in cadrul Facultatii New Castle; Frania Sebe- studenta la sectiunea de Design Interior in cadrul UNARTE; Maria Staicu- studenta la sectiunea de Imagine de Film, UNATC.
4.8. Juriul va analiza lucrarile in perioada de deliberare. Juratii vor analiza lucrarile inscrise in Concurs tinand cont de respectarea temei Concursului, de tehnica de lucru, cromatica si estetica lucrarii, insa ei sunt liberi sa desemneze castigatorii Concursului potrivit propriei pareri subiective iar decizia lor nu poate fi contestata.
4.9. Castigatorii vor fi anuntati la data de 8.06.2021 pe platforma Eoriginal.
4.10. ORGANIZATORul va face public numele castigatorului si premiul acordat. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet https://www.autototal.ro/concurs-1-iunie/
4.11. Reprezentantii legali ai participantilor desemnati castigatori vor fi anuntati prin mail si contactati ulterior telefonic de un reprezentant/imputernicit al SC AD Auto Total SRL, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii castigarii premiului.
4.12. In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea Organizatorului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
4.13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care reprezentantul sau legal nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase ori nu respecta prevederile Regulamentului.

5. PREMII

5.1. In cadrul CONCURSULUI, se vor acorda 6 premii, in functie de categoria de varsta a copilului:

5.2. Categoria de varsta 6-9 ani :
Premiul 1: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 500 lei plus TVA
Premiul 2: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 350 lei plus TVA
Premiul 3: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 150 lei plus TVA

5.3. Categoria de varsta 10-14 ani :

Premiul 1: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 500 lei plus TVA
Premiul 2: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 350 lei plus TVA
Premiul 3: un voucher de materiale de desen si pictura acordat de www.colorit.ro in valoare 150 lei plus TVA
5.4. Voucherele vor fi emise de furnizorul: Roart Distribution SRL, Cod unic inregistrare: RO17165879, Municipiul Tulcea, Str. SABINELOR, Bloc E4, Scara C, Apartament 13, Județ Tulcea.
5.5. Voucherele vor fi comunicate reprezentantilor legali ai participantilor desemnati drept castigatori astfel prin intermediul unui email trimis catre acestia cu numarul de voucher corespunzator valorii premiului castigat.
5.6. Participantul sau reprezentantul sau legal poate folosi voucherul pentru a achizitiona produse si/sau servicii de la emitentul voucherului, in conditiile mentionate pe site-ul www.colorit.ro.
5.7. Voucherele acordate drept premii in Concurs au o valabilitate de 1 an de zile de la data achizitionarii acestora de catre AD Auto Total. In consecinta, Participantul trebuie sa utilizeze voucherele intr-un interval de 1 an de zile de la data achizitiei lor. Daca Participantul nu utilizeaza voucherele in intervalul de 1 an de la data primirii voucherului, voucherul este anulat, nemaiputand fi utilizat dupa expirarea perioadei sale de valabilitate.
5.8. Obligatiile Organizatorului fata de Participantii desemnati castigatori se considera indeplinite la momentul la care comunica voucherul aferent premiului catre reprezentantul legal al castigatorului, potrivit art. 5.5 de mai sus. Ulterior comunicarii voucherului, Organizatorul nu va mai avea nicio responsabilitate si nicio obligatie fata de participant sau fata de reprezentantul sau legal.
5.9. Toate raporturile juridice care rezulta din utilizarea voucherelor vor produce efecte exclusiv intre participant / reprezentantul sau legal si furnizor, Organizatorul neasumandu-si nicio responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre furnizor a obligatiilor ce ii revin din emiterea si utilizarea voucherelor.
5.10. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul sau reprezentantii acestuia voucherului, a contului sau a adresei de e-mail a reprezentantului legal al participantului, cu sau fara stiinta acestuia.
5.11. Premiile vor fi acordate numai prin modalitatea prevazuta expres in prezentul Regulament si nu pot fi transformate in bani sau in alte beneficii.

 

6. DREPTURI DE AUTOR

6.1. Lucrările înscrise în Concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral participantilor.
6.2. Reprezentantii legali ai participantilor își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a lucrărilor înscrise în Concurs, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent lucrărilor transmise.
6.3. Prin participarea la Concurs, reprezentanții legali ai participantilor autorizează Organziatorul, potrivit dispozitiilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, sa realizeze urmatoarele activitati: utilizarea / reproducerea / distribuirea / comunicarea publică a lucrarilor inscrise in Concurs, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea acestora asupra Organizatorului.
6.4. Organizatorul va putea utiliza lucrarile inscrise in Concurs pentru promovarea Concursului si in diverse campanii de promovare a imaginii sale, dar nu va utiliza lucrarile in scopuri comerciale (pentru promovarea unor produse si/sau servicii, ori in scopul realizarii de venituri din exploatarea drepturilor de autor).

7. REGULAMENTUL CONCURSULUI
7.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul https://www.autototal.ro/regulament-concurs-un-altfel-de-acasa/
7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii pe website-ul https://www.autototal.ro/regulament-concurs-un-altfel-de-acasa/
7.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

8. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la Concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).
8.2. In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Concursi, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata .
8.3. Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe website-ul www.autototal.ro.
8.4. Daca situatia de forta majora sau caz fortuit dureaza mai mult de 30 de zile, Organizatorul va fi indreptatit sa anuleze Concursul, fara a avea nicio raspundere fata de participanti sau reprezentantii lor legali.

9. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Premiile vor fi predate / comunicate de catre Organizator reprezentantilor legali ai copiilor minori inscrisi in Concurs.
9.2. La data intocmirii prezentulu Regulament, acordarea premiilor nu genereaza obligatii fiscale pentru Organizator si participanti.
9.3. In cazul in care, la data acordarii premiilor, vor exista obligatii fiscale de plata impozitului pe venitul realizat, Organizatorul se obliga sa majoreze premiul astfel incat valoarea neta a premiului sa fie cea mentionata in prezentul regulament si sa retina si vireze catre bugetul de stat contravaloarea impozitului aferent. In acest scop, reprezentantii legali ai participantilor vor comunica Organizatorului toate datele necesare acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente pe numele lor.
9.4. Orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat intră în sarcina exclusivă a câștigătorului / reprezentantului sau legal.
9.5. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori.

10. PROTECTIA DATELOR

10.1. Organizatorul va prelucra date personale ale participantilor si ale reprezentantilor legali ai acestora in conditiile mentionate in Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
10.2. Organizatorul va prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor minori: numele si categoriei de varsta in care se incadreaza. In cazul participantilor declarati castigatori, se va putea prelucra si face publica si varsta acestora.
10.3. Reprezentantii legali ai participantilor trebuie sa ia cunostinta despre prelucrarea datelor si sa isi ofere consimtamantul pentru aceasta.
10.4. Reprezentantii legali ai participantilor trebuie sa isi dea acordul pentru ca Organizatorul sa poata comunica public numele participantilor desemnati castigatori, acestea urmand sa fie facute publice pe platforma Eoriginal, precum si prin alte modalitati.
10.5. Organizatorul se angajeaza sa foloseasca datele colectate numai in scopul derularii Concursului in conformitate cu prezentul regulament, precum si in scopul promovarii Concursului si a comunicarii publice numelor castigatorilor.

11. LITIGII

11.1. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la data incheierii concursului la punctul de lucru al acestuia din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.
11.2. Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii. Decizia Organizatorului este definitiva.
11.3. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
11.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

12. INCETAREA CONCURSULUI

12.1. Concursul poate inceta inainte de termenul mentionat in prezentul Regulament in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, ori in situatii independente de vointa Organizatorului si care au drept consecinta faptul ca organizarea si desfasurarea Comcursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau care fac imposibila desfasurarea Concursului.

12.2. Organizatorul va putea decide incetarea Concursului inainte de termen in orice alte situatii in care continuarea sa ar putea conduce la costuri suplimentare neprevazute la data inceperii Concursului sau ar putea avea drept efect eforturi suplimentare din partea Organizatorului si neluate in calcul la data inceperii Concursului.

13. ALTE PREVEDERI

13.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

13.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la CONCURS sau pentru alte situatii care impiedica participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la CONCURS si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

Organizator AD Auto Total S.R.L.

Preferințe de confidențialitate
Atunci când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la anumite servicii, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de module cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. pe site-ul nostru web și asupra serviciilor pe care le oferim.